studiefinanciering

De Iona Stichting werkt met een online aanvraagsysteem. Aanvragen per mail worden niet in behandeling genomen. Lees voor het indienen van uw verzoek handleiding door.

Voor de aanvrager is studiefinanciering het sluitstuk van een initiatief bij uitstek: het vernieuwen van je eigen leven! Onze schenkers zien in dat studenten aan specifieke beroepsopleidingen in veel gevallen geen studiefinanciering van de overheid krijgen. Om praktische redenen beperken wij ons tot een aantal opleidingsinstituten in Europa.

opleidingen waarmee wij een verbinding hebben

Nederland

Duitsland

Zwitserland

Kroatië

 • Association for Promotion and Development of Eurythmy Stoimena

voorwaarden

U kunt een aanvraag indienen:

 • indien we een verbinding hebben met de opleiding
 • indien u niet ouder bent dan 35 jaar
 • vanaf het tweede studiejaar
 • voor een eerste beroepsopleiding
 • alleen voor schoolgeld
 • vóór 1 juli

het indienen van een aanvraag

Lees van tevoren de handleiding studiefinanciering door.

Dien uw aanvraag in via ons online aanvraagsysteem.

verplichte documenten

De volgende bijlagen zijn verplicht: zonder deze documenten wordt uw aanvraag niet in behandeling genomen.

 • uw motivatie om de opleiding te volgen
 • een bewijs van inschrijving van de opleiding
 • een kopie van uw paspoort

evaluatie

Na afloop van het studiejaar vraagt de Iona Stichting om een evaluatie. Voor ons is het van belang om op de hoogte te blijven van de ontwikkelingen en voor de student is dit een manier om te reflecteren op het afgelopen jaar.

De evaluatie dient u in via uw online portaal.

Richtlijnen voor het schrijven van een evaluatie 

 • Geef een korte beschrijving van het afgelopen jaar.
 • Wat waren de hoogtepunten; waren er problemen?
 • Beantwoordt de opleiding aan uw verwachtingen.
 • Als de opleiding nog niet is afgerond: bent u van plan om door te studeren.
 • Als de opleiding is beëindigd: graag bericht als het diploma behaald is.
 • Wat zijn uw plannen voor de toekomst en welke rol zal uw opleiding daarin spelen.

Delen

voorwaarden

 • indien we een verbinding hebben met de opleiding
 • indien u niet ouder bent dan 35 jaar
 • vanaf het tweede studiejaar
 • voor een eerste beroepsopleiding
 • vóór 1 juli