studiefinanciering

Voor de aanvrager is studiefinanciering het sluitstuk van een initiatief bij uitstek: het vernieuwen van je eigen leven! Onze schenkers zien in dat studenten aan specifieke beroepsopleidingen in veel gevallen geen studiefinanciering van de overheid krijgen. Om praktische redenen beperken wij ons tot een aantal opleidingsinstituten in Europa.

opleidingen waarmee wij een verbinding hebben

Nederland

Duitsland

Zwitserland

Noorwegen

voorwaarden

U kunt een aanvraag indienen:

 • indien we een verbinding hebben met de opleiding
 • indien u niet ouder bent dan 35 jaar
 • vanaf het tweede studiejaar
 • voor een eerste beroepsopleiding
 • vóór 1 juli of wanneer het schooljaar afwijkend begint, twee maanden voor aanvang

Het indienen van een aanvraag

Dien uw aanvraag in via ons online aanvraagsysteem.

Lees van tevoren de handleiding studiefinanciering door.

U zult gevraagd worden om een aantal verplichte documenten te uploaden.

Verplichte bijlagen

De volgende bijlagen zijn verplicht: zonder deze documenten wordt uw aanvraag niet in behandeling genomen.

 • uw motivatie om de opleiding te volgen
 • een bewijs van inschrijving van de opleiding
 • een referentie van iemand uit uw omgeving
 • een kopie van uw paspoort
 • een bericht van de penningmeester/administrateur van de opleiding dat ter plaatse alle financieringsmogelijkheden voor uw studie zijn onderzocht

Uw aanvraag zal in de bestuursvergadering worden behandeld. Bij een positief besluit worden de gelden naar de opleiding overgemaakt.

evaluatie

Na afloop van het studiejaar vraagt de Iona Stichting om een evaluatie. Voor ons is het van belang om op de hoogte te blijven van de ontwikkelingen en voor de student is dit een manier om te reflecteren op het afgelopen jaar.

Richtlijnen voor het schrijven van een evaluatie 

 • Geef een korte beschrijving van het afgelopen jaar.
 • Wat waren de hoogtepunten; waren er problemen?
 • Beantwoordt de opleiding aan uw verwachtingen.
 • Als de opleiding nog niet is afgerond: bent u van plan om door te studeren.
 • Als de opleiding is beëindigd: graag bericht als het diploma behaald is.
 • Wat zijn uw plannen voor de toekomst en welke rol zal uw opleiding daarin spelen.

Share

Vergaderdata

De complete aanvraag dient uiterlijk 14 dagen voor de vergadering in ons bezit te zijn. De directeur bepaalt of een aanvraag wordt geagendeerd voor de bestuursvergadering.

2020

 • 14 januari
 • 11 februari
 • 3 maart

15 april jaarvergadering

 • 7 april
 • 12 mei
 • 9 juni
 • 8 september
 • 6 oktober
 • 3 november
 • 15 december