Foto aangeleverd door project
projecten

Landbouw & Voeding

Stichting Tuinen van Greens: een sociale tuin

2017 · € 8.000,-

Het project ‘Tuinen van Greens’ richt zich op biologisch dynamische stadslandbouw en is bedoeld voor buurtbewoners en mensen die om sociale- en/of gezondheidsredenen baat hebben bij tuinarbeid. 

Wie zijn zij?

Stichting Tuinen van Greens is voortgekomen uit de droom van een duurzaam en sociaal-maatschappelijk betrokken restaurant in een parkachtige omgeving midden in de stad. Biodynamische moestuinen naast het restaurant worden gerund door vrijwilligers, buurtbewoners en mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt.

doel

Stichting Tuinen van Greens heeft als doel een plek te creëren waarbij op een menswaardige manier met elkaar wordt omgegaan en waar naar maatschappelijke en duurzame oplossingen worden gezocht die op deze plek concreet worden. Deze aanvraag had betrekking op het Westbroekpark in Den Haag.