projecten

Landbouw & Voeding

Veld en Beek: Paardentractie bij Veld en Beek

2022 · €10.000,-

Wie zijn zij?

Biologische Boerderij Veld en Beek is een biologisch dynamisch gemengde boerderij met melkvee, tuinbouw, zuivelverwerking, akkerbouw, vleesvee, fruitteelt en directe afzet van alle producten aan 3400 leden van de eigen klantenvereniging. De boerderij streeft naar steeds verdergaande verduurzaming en sluiten van kringlopen. Daarom is er plaats voor Paardentractie op de boerderij, omdat paarden geen fossiele brandstof gebruiken en de bodem minimaal belasten en zichzelf reproduceren.

Doel

Er gaat een groep mensen van 5 vrijwilligers getraind worden om te assisteren bij het beleren van paarden; diverse materialen worden aangeschaft, zoals een boerenwagen, trailer, schuilstal in de weide en tuig.
Volgend jaar wordt er een veulen geboren, wat dan beleerd moet gaan worden. Naar verwachting duurt het een jaar of vijf om de benodigde vaardigheden te beheersen en het verder beleren van de paarden voor met een tweespan werkzaamheden uitgevoerd kunnen worden. Ondertussen worden anderen opgeleid die willen gaan werken met paarden in de landbouw.