samenwerking

De Iona Stichting ondersteunt actuele initiatieven die voortkomen uit de behoeften van een veranderende samenleving. Het logo van de stichting symboliseert het kruispunt tussen het ideaal en realiteit. De verticale lijn van het spirituele ideaal en de horizontale lijn van actieve ontmoeting tussen maatschappelijke organisaties en de Iona Stichting kruisen elkaar op het punt waar samenwerking mogelijk worden gemaakt.

Het ondersteunen van datgene wat aan de tijd is, vraagt om samenwerking met andere, onafhankelijke organisaties die dezelfde waarden nastreven. Vanuit verschillende disciplines werken wij onder andere samen met de volgende partners:

Louis Bolk Instituut

Al ruim 40 jaar ontwikkelt het Louis Bolk Instituut kennis op het gebied van duurzame landbouw, voeding en gezondheid, drie schakels die in hun visie samenhangen. De focus ligt daarbij op natuurinclusieve landbouw en positieve gezondheid. Het instituut werkt aan het versterken van natuurlijke systemen en processen: of dat nu een agrarisch gebied is, een bodem, een bedrijf, een patiënt of een stadswijk. Dat doet men samen met betrokkenen en is gericht op praktische en toepasbare resultaten.
www.louisbolk.nl

Gilde Filantropie Oude Kerk Amsterdam

Zoals de gilden tot eind achttiende eeuw de altaren financierden, zo financieren meerdere Gilden nu opnieuw projecten in de Oude Kerk van Amsterdam. De Iona Stichting maakt deel uit van het Gilde filantropie en onderzoekt samen met een mini-denktank hoe ze meer en actief betekenis kan geven aan haar rol als filantropische instelling rond de Oude Kerk.
www.oudekerk.nl

Vereniging van Fondsen in Nederland (FIN)

De FIN is dé belangenvereniging van vermogensfondsen in Nederland. Meer dan 330 vermogensfondsen zijn lid van de FIN. Deze fondsen steunen goede doelen op uiteenlopende gebieden als maatschappelijk welzijn, natuur, internationale samenwerking, gezondheid en cultuur. De Iona Stichting is lid van de FIN.
www.fondseninnederland.nl


Delen