mensen

Bureau

Robert Viëtor

directeur-bestuurder

Robert heeft een brede maatschappelijke betrokkenheid. Hij studeerde politicologie en onderwijskunde in Amsterdam. Robert werkte jarenlang in het bedrijfsleven en in het onderwijs als onder meer adviseur, docent/trainer en bestuurder. Hij is gericht op verbondenheid, ontwikkeling en koers. Een plezierig en betekenisvol proces is ook belangrijk.

Christine Geertsema

verbindingsadviseur

Christine verzorgt de verbinding tussen bestuur en secretariaat. Daarnaast houdt zij zich bezig met de werkprocessen en deelt ze taken met Robert. Ze wordt geraakt als mensen met bezieling iets in de wereld willen zetten. Christine is op zoek naar en waardeert het eigene in ieder mens.

Sonja Telman

financiën

Naast de boekhouding handelt Sonja alle lopende financiële zaken af. Zij heeft veel plezier in haar werk. Niet alleen omdat de Iona Stichting initiatieven financieel ondersteunt, maar indien nodig ook ondersteuning biedt via advies en samenwerking. Sonja ziet de Iona Stichting als spil om aanvragers en projecten met schenkers te verbinden en waar mogelijk de samenwerking met collega stichtingen te zoeken.

Frouke Flieringa

projectadviseur

Frouke studeerde kunstgeschiedenis aan de RU te Leiden. Zij geeft inhoudelijk advies aan het bestuur over de aanvragen. Frouke werkt ook parttime voor de Haëlla Stichting in Den Haag, is actrice bij het Amsterdam Chamber Theatre en zingt wereldmuziek in het a capella kwartet Rusalki.

Roos Naves

fondseninitiator/-begeleider

Geld komt voort uit gerealiseerde ideeën en is daarmee een impactvol middel om nieuwe ideeën en idealen te helpen verwezenlijken. Roos koppelt de intenties van de schenkers uit o.a. fondsen op naam aan waardevolle projecten, zodat de idealen van de schenkers én initiatiefnemers elkaar kunnen versterken.

Mila Biesot

spin in het web

Mila is als spin in het web aanspreekpunt voor collega’s en bezoekers aan de Herengracht. Met haar focus op overzicht houden en organiseren zorgt ze er voor dat haar collega’s ontspannen hun werk kunnen doen. Verbondenheid en samenwerking staan voor Mila centraal in haar werk bij de Iona stichting.

Leden Raad van Toezicht

Bas Holvast

voorzitter

Bas is bestuurder bij de Raphaël Stichting. Hij raakt geïnspireerd als hij mensen en organisaties ontwikkelstapjes ziet zetten, die soms groter blijken dan ze lijken! Geld en de werking ervan is één van zijn aandachtsgebieden.

Solveigh Bijkerk

lid

Solveigh is advocaat arbeidsrecht. Zij beschouwt haar werk in beide functies als zoeken naar verbinding en gaat er vanuit dat verstoorde verstandhoudingen in de regel meer dimensies hebben dan alleen juridische. Dit verder onderzoeken is een passie van haar, waarbij de antroposofie haar inspireert.

Lars Talsma

lid

Lars is financieel zelfstandige. Hij heeft er plezier in om cijfers tot leven te brengen zodat deze meer gaan betekenen. Binnen de Iona Stichting zet hij zich in om te werken met geld; niet als doel, maar als middel om een groter ideaal te realiseren.

Romée van der Vorm

lid

Romée is zich zeer bewust van de urgenties van deze tijd. Ze is veel bezig met wat dit vraagt van de samenleving en de mensen daarbinnen. 'We moeten verantwoordelijkheid nemen. Lang niet altijd even makkelijk'. Zij ziet haar betrokkenheid bij de Iona Stichting als een manier om hier concreet invulling aan te geven.

Johannes Kronenberg

lid

Johannes is werkzaam aan het Goetheanum in Dornach, Zwitserland waar hij research associate aan de Sectie voor Landbouw is en projectleider voor het bestuur. Met wortels in de kunsten en duurzaamheidswetenschappen vormt de socio-ecologische vraag een rode draad in het streven naar nieuwe leidbeelden.

Michiel ter Horst

erelid

Michiel beschouwt de stichting als de rode draad in zijn leven, onder meer door de hartelijke verbondenheid met de mensen waarmee hij mag samenwerken. Vanwege zijn voortdurende betrokkenheid is Michiel in 2013 benoemd tot erelid van het bestuur en in 2024 tot erelid van de Raad van Toezicht.