Iona Initiatieven

Een Iona initiatief is een eigen project waar, in samenwerking met anderen en binnen de doelstellingen van de Iona Stichting, een bepaald onderwerp uitgelicht wordt. We blijven op die manier voeling houden met dat wat speelt en blijven de stichting ontwikkelen. 

De reis van het kunstwerk Guernica de la Ecologia

De Guernica de la Ecología is een kunstwerk van Claudy Jongstra met als doel het stimuleren van dialoog en bewustwording over de kaalslag in de natuur en een samenleving waarin bepaalde groepen niet mee kunnen doen. Het werk wil ook initiatieven ontlokken en aanjagen, waarbij biodiversiteit, sociale inclusie en ambachtelijk handwerk in samenhang gestimuleerd worden. Het doek heeft hetzelfde grote formaat als het werk van Picasso. De vergelijking is dat ook het werk van Jongstra de problemen van de tijd aankaart.

Kring
De Iona Stichting wil een kring om het kunstwerk vormen om initiatieven rondom de thema’s te ontplooien. De kring zal het mogelijk maken dat het werk de komende jaren blijft reizen naar plaatsen en initiatieven om dialoog en bewustwording te ondersteunen, om te fungeren als kunstwerk zoals het bedoeld is. Als de Guernica de la Ecología niet aan het reizen is, zal het in het kantoor van de stichting hangen.

Deelnemen?
We zoeken nog idealisten die zich willen verbinden met het realiseren van de Guernica de la Ecología-thuishaven bij de Iona Stichting en die bereid zijn om gedurende 5 jaar elk jaar € 500,- te schenken voor dat doel. Neem voor meer informatie contact op met projectleider Andrea Davina via andrea@iona.nl.

Atelier Antroposofie & Samenleving

Ontstaan vanuit het Iona initiatief ‘Antroposofie & Samenleving’ is inmiddels het Atelier Antroposofie & Samenleving actief. Het doel is om aan de hand van sociale kunst en contemplatief onderzoek medewerkers en leidinggevenden van antroposofische organisaties verdieping en balans te geven. Alle activiteiten en scholingstrajecten van het Atelier oefenen in de sociale kunst en het contemplatief onderzoeken. Daardoor kunnen groepen en individuen toekomstvermogens ontwikkelen om de wereld van morgen vorm te geven op een voor mens en aarde helende manier.

Het atelier handelt zelfstandig. Vanuit de Iona Stichting is Clarine Campagne betrokken. De Iona Stichting en de AViN ondersteunen het atelier.

Kijk voor meer informatie over activiteiten en initiatieven op de website: Atelier Antroposofie & Samenleving.

Iona Initiatieven

Delen
Organisatie

Meer weten?

Voor meer informatie over een Iona Initiatief kunt u contact opnemen met het bureau: 020-6233353 of iona@iona.nl