geschiedenis

Door de jaren heen heeft de Iona Stichting zich meebewogen met de ontwikkelingen van haar tijd. De kern is echter altijd dezelfde gebleven: het ondersteunen van maatschappelijk betrokken projecten.

Jan en Ernée van der Linden
Jan en Ernée van der Linden

1966: oprichting

17 maart 1966: Jan van der Linden (1907-1993) en zijn echtgenote Ernée van der Linden-’t Hooft (1911-2004) richten de Iona Stichting op. De naam ontlenen de architect en de kunstenares aan het inspirerende Schotse eiland Iona, ooit een belangrijke spirituele voedingsbron voor Europa. Met de stichting willen ze een brug vormen tussen maatschappelijke vernieuwing, kunst en antroposofie.

1970: ontwikkeling dienstverlening

In de jaren zeventig ontwikkelt de Iona Stichting zich tot dienstenorgaan voor instellingen met een door de antroposofie gewekte impuls tot vernieuwing. Ze adviseert, werkt mee in oprichtingsbesturen, financiert, werft fondsen en organiseert culturele activiteiten op het gebied van vrijeschool onderwijs, gezondheidszorg, en biologisch-dynamische landbouw en voeding.

1980: uitbouw en verdieping thema kunst

Gedurende de jaren tachtig worden de activiteiten verder uitgebouwd en wordt de aandacht voor de kunsten verdiept vanuit het thema De samenhang der kunsten. Hoogtepunt is het symposium in 1987: The Spiritual in Art in Den Haag.

1990: focus op Oost- en Midden-Europa

Na de val van de Berlijnse Muur verschuift de aandacht van de Iona Stichting in de jaren negentig meer naar Midden- en Oost-Europa. Landbouw, zorg en onderwijs vragen daar om hervorming.

2000: duurzaamheid en bewustwording

Bewustwording, sociale verantwoordelijkheid en duurzaamheid zijn breed maatschappelijk in opkomst. Dit brengt ook samenhang in de aandachtsgebieden van de stichting.

2010: maatschappelijke betrokkenheid

De stichting zet zich in om de antroposofie breder toegankelijk te maken voor de samenleving. Op het gebied van onderwijs, landbouw en voeding, gezondheidszorg en kunst wordt gezocht naar samenwerking met organisaties met een vergelijkbaar ideaal.

Huidige tijd

Het thema Bewegend verbinden, verbindend bewegen speelt een belangrijke rol. De stichting wil initiatiefkracht bevorderen en maatschappelijke vernieuwing stimuleren.

Hoop en vertrouwen ontstaan door een integrale, sociale en circulaire aanpak, waarbij de aarde en de medemens worden gerespecteerd.