vormen van schenken en nalaten

Een schenking aan de Iona Stichting is niet alleen een financieel gebaar, maar ook bewust inhoudelijke keuze. U kiest immers voor het ondersteunen van (een specifiek deel van) de doelstellingen van de stichting. Dit is niet alleen een bewuste intentie, maar ook een spiritueel gegeven.

We lichten op deze pagina de volgende mogelijkheden toe:

  • eenmalige schenking
  • periodieke schenking
  • nalaten & legateren

De Iona Stichting heeft een ANBI (Algemeen Nut Beoogde Instelling) status, waardoor uw giften aan de stichting, onder bepaalde voorwaarden, aftrekbaar zijn van de belasting.

Op de pagina fiscale aspecten hebben we per schenkingsmogelijkheid de belastingvoordelen voor u op een rij gezet.

eenmalige schenking

Het is mogelijk om een eenmalige schenking aan de Iona Stichting te doen. Het is wel van belang om te vermelden waar de gelden voor zijn, zodat uw gift met uw intentie besteed wordt. Deze liggen uiteraard in lijn met de doelstellingen.

U kunt via de pagina direct schenken online gelden overmaken, waarbij u aangeeft waarvoor de gelden bestemd zijn.

Kijk op de pagina fiscale aspecten voor de eventuele belastingvoordelen.

periodieke schenking

U kunt ook besluiten om structureel minimaal vijf jaar een schenking te doen: een periodieke schenking. In een overeenkomst met de Iona Stichting legt u vast dat u minstens één keer per jaar een vast bedrag overmaakt. Het grote voordeel is dat het bedrag volledig aftrekbaar is. Voor u een gunstige manier om steun te bieden aan projecten die u aan het hart liggen.

Door een periodieke schenking aan uw Fonds op Naam kunt u gebruik maken van ons netwerk en onze expertise. Op die manier kunt u het uitgavenbeleid van uw fonds vorm geven.

U legt de gift vast in een schriftelijke overeenkomst met de Iona Stichting. U kunt deze overeenkomst hieronder downloaden. Via het bureau kunnen we u een papieren versie sturen.

Praktisch:

  • Klik op de link om het pdf document te downloaden: Overeenkomst Periodieke Schenking
  • U vult het formulier op de computer in door op de velden te klikken.
  • Print het document uit en onderteken het.
  • Stuur het formulier per post, samen met een kopie van uw identiteitsbewijs, naar het bureau: Iona Stichting, t.a.v. Sonja Telman, Herengracht 276, 1016 BX Amsterdam.
  • Na verwerking van uw gegevens ontvangt u van ons een transactienummer.

Nalaten en legateren

Particulieren vermaken een legaat of hun erfenis aan de Iona Stichting met het oog op continuïteit en de zorg voor bepaalde doelen. Het is voor de stichting dan ook belangrijk om te weten wat de intenties van de erflater zijn. Aan de hand van deze gegevens worden de gelden immers besteed. Is het doel niet bekend? Dan zullen de gelden worden opgenomen in het Ionafonds: een fonds waarin alle aandachtsgebieden van de stichting opgenomen.

  • de stichting is erfgenaam. Als (mede)erfgenaam heeft de Iona Stichting alleen of samen met andere erfgenamen recht op de hele nalatenschap. De stichting en eventuele mede-erfgenamen erven dan alle baten en schulden van de nalatenschap. De nalatenschap dient te worden vastgelegd in een testament. Een codicil (eigen handgeschreven verklaring) is helaas niet voldoende.
  • de stichting krijgt een legaat. Een legaat kan een geldbedrag zijn, maar ook een goed (bijvoorbeeld een huis), een effectenportefeuille of een waardevol voorwerp zoals een schilderij. Een legaat aan de Iona Stichting wordt in een testament vastgelegd. In dat geval is de stichting benoemd als legataris in het testament. Voor een legaat is beneficiaire aanvaarding niet nodig.

Voor alle vormen van schenken geldt dat het doel en de intentie achter de gift bekend zijn. Bij een schenking met een onbekend doel komen de gelden ten goede aan het Ionafonds, waardoor alle aandachtsgebieden van de Iona Stichting gesteund kunnen worden.

vernieuwde website

Meer weten?

Wilt u met ons van gedachten wisselen over de mogelijkheid van een schenking? Bel of mail dan met het bureau: 020-6233353 of iona@iona.nl