Evaluatie

Waarom evalueren?

Het besluit om een project te ondersteunen wordt altijd met zorg genomen. Daarbij wordt gekeken naar zoveel mogelijk aspecten. Om de afwegingen goed tegen het licht te kunnen houden, horen we graag hoe een project uiteindelijk is verlopen.

Aan de andere kant vinden wij het belangrijk om te horen hoe de aanvrager terugkijkt op het verloop van het project. Het gaat ons met name om de persoonlijke terugblik.

Wij zullen een volgende aanvraag pas in overweging nemen als we een evaluatie van de vorige aanvraag hebben ontvangen.

 

Praktisch: evaluatie projectaanvraag

Het evaluatieformulier staat in uw online portaal:

  • Ga naar het online portaal.
  • Log in met dezelfde gegevens die u heeft gebruikt om de aanvraag in te dienen.
  • U ziet de naam van uw project. Aan de rechterkant staat het woord ‘Evaluatieformulier’. Klik op deze link.
  • U beantwoordt de vragen kort en bondig.
  • U dient 2 documenten te uploaden: een persoonlijke en een financiële verantwoording.
  • Document persoonlijke verantwoording: beschrijf in dit document in uw eigen woorden hoe u terug kijkt op het project, bijvoorbeeld: bent u tevreden, had u ergens moeite mee, zou u bepaalde zaken in de toekomst anders aanpakken?
  • Document financiële verantwoording: bij het indienen van uw aanvraag heeft u een begroting ingediend. In uw financiële verantwoording laat u zien welke bedragen u daadwerkelijk heeft uitgegeven of heeft ontvangen.
  • In de laatste stap kunt u foto’s uploaden. We zullen uw foto’s nooit zonder toestemming voor bepaalde doeleinden gebruiken.

Delen