Direct schenken

Online schenken

Op deze plek kunt u via iDeal een directe schenking aan de Iona Stichting doen. Uw schenking zal volledig gebruikt worden voor het doel dat u zelf aangeeft. Daartoe kunt u kiezen voor een algemene schenking of een schenking aan een specifiek fonds op naam.

We gebruiken uw gegevens uitsluitend om de betaling administratief te verwerken. Indien u aan het begin van het kalenderjaar een bevestiging van uw schenking per e-mail wil ontvangen, dan verzoeken wij u om dit in het opmerkingenveld aan te geven.

Bestemming van de schenking

  • Schenking aan een algemeen doel: indien uw schenking voor een bepaald doel bestemd is, dan kiest u via onderstaand veld een onderwerp.
  • Schenking aan meerdere doelen: is uw schenking bestemd voor meerdere doelen? Gebruik het opmerkingenveld om de verdeling toe te lichten.
  • Schenking aan een specifiek fonds op naam: de Iona Stichting werkt met eigen fondsen en met fondsen op naam. Deze laatste fondsen zijn opgericht door personen met een bepaalde intentie. Weet u de naam van het specifieke fonds, dan verzoeken wij u om dat in het daartoe bestemde veld in te voeren.

Uw gegevens

  • De Iona Stichting zal uw gegevens niet met anderen delen. Sommige fondshouders willen hun schenkers bedanken via een e-mail. Via onderstaand keuzemenu geeft u toestemming.
  • U kunt één doel aangeven. We verzoeken u bij de keuze van meerdere doelen in het opmerkingenveld de verdeling van de gelden aan te duiden.
  • Vul hier de naam van het fonds in en, indien bekend, het fondsnummer
  • Gebruik alleen getallen. Een komma wordt gevolgd door centen. Het minimale over te maken bedrag is € 5,-.
  • Wilt u dat we telefonisch contact met u opnemen? Vermeld dan hier uw telefoonnummer en geef bij opmerkingen de reden aan.

Delen