Fondsen voor aanvragers én schenkers

Bijzondere fondsen

De Iona Stichting kent een aantal bijzondere fondsen: fondsen waaruit aanvragen worden toegekend en fondsen waarvoor geld kan worden geschonken.

Fondsen voor aanvragers

Deze fondsen worden gebruikt om aanvragen te kunnen toekennen. Sommige fondsen worden niet met naam genoemd, andere fondsen zoeken juist actief naar aanvragen. Doet u een aanvraag voor één van de fondsen zoals hieronder vermeld? Noem dan ook de naam van het bijzondere fonds. Dit zijn enkele voorbeelden:

Fonds Boom: Fonds Boom biedt ademruimte aan het publiek. Jouw plan vertelt een verhaal dat hen dichter bij de natuur brengt. Je biedt publiek de ruimte om stil te staan bij het leven van alledag. Jouw plan geeft oogst uit het stadsbos een hoogwaardige bestemming. Jouw plan brengt huizen, dingen of producten met hout tot leven; het worden reizen door ruimte en tijd. Gebruikers leggen hun hand op het hout en via de tast keren ze terug in hun lijf.

Je hebt besef van de herkomst van het hout, de boom in de stad, en voelt je verbonden met een groter verhaal. Jouw verhaal laat het hout leven, wordt een ode aan de Boom. Hout in handen van het publiek zijn de fysieke dragers van jouw verhaal. En waar ooit bomen groeiden zijn heilige plaatsen in de stad. In ruil voor de oogst draag je eraan bij dat het stadsbos groeit en biodiverser wordt.

Helios Fonds: het ondersteunen van initiatieven en projecten met betrekking tot geïnspireerde therapeutische praktijken, waaronder in elk geval psychosynthese en antroposofisch geïnspireerde therapieën (kunstzinnig, euritmie).

Frits de Leeuw Fonds: het in de breedste zin faciliteren dat euritmie gezien, beleefd en uitgevoerd wordt. Oorspronkelijk was het fonds, genaamd Stichting Delos, gericht op de huisvesting van studenten en docenten van de Euritmie Academie in Den Haag. Na de verhuizing van de Euritmie Academie naar Hogeschool Leiden worden de middelen beschikbaar gesteld voor het faciliteren van euritmie in het nieuwe fonds genaamd Frits de Leeuw. Motto van het fonds is: alle ondersteuning bieden om euritmie beleefbaar te maken. Dit richt zich met name op het financieren van de huur van oefenruimtes en podia voor uitvoeringen. Zo wordt het mogelijk dat euritmie gezien, beleefd en uitgevoerd wordt.

Fondsen voor schenkers

Deze fondsen zijn ingericht voor een specifiek doel. De gelden die we voor deze fondsen ontvangen, worden direct doorgegeven. Enkele voorbeelden zijn:

Liberal Arts Vrije Hogeschool: Studenten hebben het in deze tijd niet makkelijk. Meer dan één op de drie studenten heeft een verhoogde kans op een burn-out. Ruim 50 procent van de studenten heeft regelmatig last van angst- en somberheidsklachten, 40 procent voelt zich eenzaam en ruim 70 procent voelt veel druk om te presteren. Obsessief bezig zijn met prestaties blijkt het eigenlijke doel van het hoger onderwijs maar al te vaak in de weg te staan. Het Liberal Arts Tussenjaar biedt studenten, naast het ontwikkelen van beroeps- en onderzoeksvaardigheden, te leren wie ze zijn om te zoeken naar een hoger doel in hun leven en om scholen te verlaten als betere mensen.

Om het Liberal Arts Tussenjaar toegankelijk te houden voor studenten uit alle lagen van de bevolking, en voor de vele vluchtelingstudenten die vaak maandenlang in onze AZC’s verblijven, is het Steunfonds Liberal Arts opgericht. Dit fonds helpt studenten uit gezinnen voor wie de financiën een belemmering vormen door Scholarships. Scholarships kunnen bestaan uit reducties, financiering of – in het geval van studenten met een vluchtelingachtergrond – volledige kwijtschelding van het collegegeld.

Schenkingen kunnen worden gestort onder vermelding van LAS VH fonds of fondscode 2753.

Ecodorp Land van Aine is een burgerinitiatief dat op een verwaarloosd industrieterrein in Ter Apel een ecologisch, sociaal en economisch duurzame gemeenschap opbouwt. Het doel is om de sociale en natuurlijke omgeving te regenereren, de ecologische belasting te verminderen en de verbinding tussen mensen onderling en tussen mens, dier en de hele natuur te versterken. Schenkingen zullen besteed worden aan projecten en initiatieven ter bevordering van natuur inclusieve landbouw, zorg, educatie, kunst & cultuur, en versterking van de sociale verbinding met de omgeving.

Schenkingen kunnen worden gestort onder vermelding van Land van Aine of fonds 6016.

Noodhulp Oekraïne: De Hulpkring Oekraïne is eind februari opgericht door Cornelis Boogerd van de Werkgroep Tsjechië en Slowakije, en Carla van Dijk en Louise kelder van de voormalige werkgroep Oekraïne en Rusland. Ze willen in deze situatie vluchtelingen helpen aan onderdak of op andere manieren. Zo begeleiden ze een aantal van hen op afstand naar opvang in Slowakije, Tsjechië of Duitsland. Verder geven ze ondersteuning en informatie aan mensen die in Nederland vluchtelingen opvangen. In Oekraïne helpen ze mensen daar om te overleven en hun leven na de oorlog weer op te bouwen, waar een aantal nu al mee bezig zijn.

Schenkingen kunnen worden gestort onder vermelding van Noodhulp Oekraïne of fonds 2755.

Ecodorp Busha: Een ecodorp is een burgerinitiatief van een gemeenschap die bewust ontworpen is door gezamenlijke participatieve processen in alle vier de dimensies van duurzaamheid (sociaal, ecologisch, economisch en cultuur), met als doel de sociale en natuurlijke omgeving te regenereren. Voor een specifiek doel hebben we een fonds ingericht. Veel vluchtelingen in Oekraïne worden opgevangen door de Oekraïense ecodorpen. Het ecodorp Busha Toloka in West-Oekraïne ondersteunt veel vluchtelingen en wil voor hen een winterhuisvesting bouwen. Uw schenking zal dan ook aan dat doel besteed worden.

Schenkingen kunnen worden gestort onder vermelding van Ecodorp Busha of fonds 2757.

Presencing Institute: het Presencing Institute heeft als doel om transitieprocessen bij overheden, bedrijven en in de maatschappij te bevorderen aan de hand van Theorie U van Otto Scharmer. In de afgelopen 10 jaar zijn met een klein kernteam voor iedereen toegankelijke (open-source) instrumenten ontwikkeld en is met het U-Lab door de jaren heen wereldwijd een (online) gemeenschap van meer dan 250.000 deelnemers ontstaan. Dit fonds op naam is bedoeld om een bijdrage te leveren aan de basisfinanciering.

Schenkingen kunnen worden gestort onder vermelding van Presencing Institute of fonds 6017.


Delen