Doelstellingen

Uitgangspunt is het antroposofische wereldbeeld.

Het doel is het bevorderen van geestelijke, culturele en maatschappelijke ontwikkeling in de ruimste zin. Zij richt zich op initiatieven van algemeen nut, in het bijzonder op het gebied van:

  • antroposofie en haar aandachtsgebieden, waaronder vrijeschoolpedagogie, gezondheidszorg, gehandicaptenzorg (heiltherapie, heilpedagogie en heileuritmie), (bio-dynamische) landbouw, (antroposofische) wetenschappen, euritmie, en het actief waarnemen van kunst
  • de religieuze dimensie van het leven als verbindende factor
  • (organische) architectuur, tuin- en landschapsarchitectuur, muziek (jonge amateurmusici) en beeldende kunsten

De stichting laat zich bij haar werkzaamheden sterk inspireren door de antroposofie en de kunst, zonder zich tot die inspiratiebronnen te beperken.

Antroposofie sluit niet uit, maar sluit in.

afwegingen

Bij het toetsen van een aanvraag overwegen wij onder meer de volgende punten:

  • valt de aanvraag daadwerkelijk binnen de doelstellingen van de stichting?
  • spreekt er creativiteit en initiatiefkracht uit de aanvraag?
  • innerlijke consistentie van de aanvraag: creëert de initiatiefnemer een samenhang tussen ideaal, doelgroep, aanpak en financieringsplan?
  • de eigen initiatiefkracht, de persoonlijke drijfveer achter de aanvraag, is van essentieel belang. Algemene aanvragen die niet specifiek aan de Iona Stichting zijn gericht, komen niet in aanmerking voor steun.
De kracht van een aanvraag bevindt zich in de persoonlijke betrokkenheid.

internationale aanvragen

Bij internationale aanvragen is een voorwaarde voor het toekennen van financiële steun dat de Iona Stichting in haar eigen netwerk voldoende contacten heeft om advies in te winnen over de aanvrager en/of het project waarvoor het geld wordt gevraagd.