projectaanvraag

Als uw project voldoet aan de algemene criteria en doelstellingen of past binnen één van onze specifieke fondsen van de Iona Stichting kunt u een aanvraag indienen. Wij stellen prijs op een aanvraag waaruit het hart en de motivatie spreekt. Daarnaast vragen wij u aan te geven waarom het project aansluit bij de visie van de Iona Stichting.

Lees het onderstaande zorgvuldig door voordat u begint met het indienen van een aanvraag. Zo bent u goed op de hoogte van de informatie die wij van u vragen. Daarnaast wijzen we u op het feit dat de projectomschrijving die u zult toevoegen van essentieel belang is.

Kent u ons nog niet? We nodigen u van harte uit voor een ontmoeting. Zie voor meer informatie: Ontmoet Iona.

De Iona Stichting werkt met een online aanvraagsysteem. Aanvragen per mail worden niet in behandeling genomen. Lees vooraf de handleiding door.

wanneer aanvragen

U kunt te allen tijde een aanvraag indienen. De volledige aanvraag dient ruim voordat het project van start gaat in ons bezit te zijn. Een aanvraag wordt niet in behandeling genomen als het project is gestart.

elke aanvraag is anders

Ieder verzoek om steun is anders en verdient een zorgvuldige afweging. Het kan voorkomen dat een aanvraag op de lijst van toezeggingen overeen lijkt te komen met uw project. Hieraan kunnen echter geen rechten ontleend worden.

geen vooraanvraag en geen algemene aanvraag

Wij nemen geen vooraanvragen in behandeling. Mocht u twijfelen of uw aanvraag binnen de doelstellingen valt, neem dan telefonisch contact op met het bureau of kom langs tijdens één van onze ontmoetingsdagen.

Daarnaast nemen wij alleen aanvragen in behandeling welke specifiek gericht zijn aan de Iona Stichting. Algemene aanvragen (bijvoorbeeld ‘beste geïnteresseerde’) worden niet in behandeling genomen.

onderwerpen die wij niet ondersteunen

Hoewel wij het op prijs stellen om aanvragen te ontvangen waaruit het hart en de motivatie spreekt, zijn er onderwerpen die wij niet ondersteunen. Dit zijn de volgende:

 • projecten die al afgesloten zijn
 • projecten die al begonnen zijn ten tijde van het indienen van de aanvraag
 • gebouwen
 • schoolpleinen
 • boekuitgaven
 • vakantiekampen
 • patiëntenverenigingen
 • verzoeken om individuele noodhulp
 • schuld hulpverlening
 • podiumkunsten (professioneel)
 • exploitatiekosten van euritmie gezelschappen buiten Nederland
 • films en documentaires
 • sociaal maatschappelijke projecten zonder antroposofische achtergrond
 • buitenlandse concertreizen
 • artist in residence programma’s

Daarnaast ondersteunen we in principe maar één aanvraag per organisatie/aanvrager per jaar.

Past uw aanvraag bij de Iona Stichting?

Wij hanteren de doelstellingen van de Iona Stichting.

het indienen van een aanvraag

U dient uw aanvraag in via ons online aanvraagsysteem. Lees van tevoren goed de handleiding door zodat u weet welke vragen u kunt verwachten.

U beantwoordt de online vragen kort en bondig. Uw meer persoonlijke vraag verwerkt u bij de verplichte uploads.

Let op: heeft u ooit eerder een aanvraag bij ons ingediend dan nemen wij uw huidige aanvraag alleen in behandeling als wij over de vorige projectaanvraag een evaluatie hebben ontvangen!

verplichte PDF documenten

1. Projectomschrijving
Het meest essentiële document van uw aanvraag. Dit is uw persoonlijke verzoek. Wellicht heeft u een deel van de informatie al ingevuld, maar wij vragen u deze alsnog mee te nemen in uw projectomschrijving:

 • maximale grootte: 4 x A4
 • korte omschrijving van het project
 • het ideaal achter de aanvraag
 • de doelgroep
 • plan van aanpak: wie doet wat en wanneer?
 • organisatie en samenwerkingspartners
 • duur van het project

2. Begroting met dekkingsplan

 • een uitsplitsing van de totale kosten
 • de verwachte inkomsten en uw eigen bijdrage
 • waar heeft u nog meer aangevraagd?
 • welk bedrag vraagt u aan de Iona Stichting?

3. Het meest recente financiële jaarverslag van uw organisatie

4. Een korte motivatie waarom u bij de Iona Stichting aanvraagt

 

evaluatie

Om zicht te krijgen op de realisatie van uw project en de manier waarop onze stichting zo goed mogelijk ondersteuning kan bieden, vragen wij u om een evaluatie.

Van projecten die lang lopend zijn verwachten wij een tussentijdse evaluatie, een half jaar nadat het project van start is gegaan.

De evaluatie dient u in via uw online portaal.

Een eventuele nieuwe aanvraag nemen wij alleen in overweging als wij een evaluatie van het voorgaande project hebben ontvangen.

Zie voor meer informatie de pagina evaluatie.

Samenvattend:

Lees eerst handleiding door
Ga naar ons online aanvraagsysteem
De volgende documenten zijn verplicht:
– Projectomschrijving
– Begroting met dekkingsplan
– Als u als organisatie aanvraagt: de stichtingsakte en het laatste financiële jaarverslag


Delen