schenken

de kunst van het geven

Wanneer hart en inzicht samen gaan.

schenken en ontvangen

Dankzij de giften van particulieren, bedrijven en instellingen kan de Iona Stichting zich blijvend inzetten om initiatieven te ondersteunen. De stichting kan immers niet bestaan zonder haar schenkers. Wij ervaren dagelijks hoe de kracht van vertrouwen een aanvrager vleugels kan geven.

Schenken is een handeling uit vrije wil, wanneer inzicht en een warm hart samengaan. U geeft aan waar uw interesse ligt en wij zorgen dat uw bijdrage aan projecten besteed wordt die daarbij aansluiten. Het is goed om over grotere schenkingen in gesprek te gaan en alle aspecten te spiegelen aan de deskundigheid van een ervaren organisatie.

gezamenlijke idealen ondersteunen

U kunt bepalen voor welk doel uw bijdrage bestemd is. Op die manier weet u zeker dat uw schenking op de juiste plek terecht komt.

Streeft u dezelfde idealen na als die van de stichting, maar wilt u geen keuze maken voor een bepaald doel, dan kunt u kiezen om aan het Ionafonds te schenken. Dit fonds wordt gebruikt voor alle doelen.

belastingvoordeel

Schenkingen aan de Iona Stichting zijn in de meeste gevallen fiscaal aftrekbaar. We hebben een ANBI-status en zijn vrijgesteld van schenk- en erfbelasting. Daarom komt uw gift geheel ten goede aan de projecten die wij ondersteunen.

nu zaaien, later oogsten

Een project in wording heeft soms net dat ene zetje nodig om zich te kunnen ontplooien.

betrokken blijven

Via een fonds op naam kunt u zelf bepalen welke projecten u ondersteunt. We houden u op de hoogte en overleggen bij twijfel.

dezelfde richting

U voelt zich verbonden met het werk van de Iona Stichting en met name met haar idealen. Door uw schenking kunnen we gezamenlijk het doel nastreven.

schenken is een spiritueel gegeven

Steun aan de Iona Stichting is naast een donatie ook een bewuste intentie en derhalve een spiritueel gegeven.