Aanvragen

een aanvraag bij iona?

Een verzoek heeft zin als u zich herkent in onze visie en werkwijze.

visie

Het bevorderen van initiatiefkracht is de kern van onze missie: financiële hulp en advies bij projecten van derden, maar ook het ontwikkelen van eigen ideeën, in de vorm van, onder andere, Iona initiatieven. Op deze wijze wordt sociaal ondernemerschap actief in praktijk gebracht. Herkenbaar is hierbij onze integrale benaderingswijze van mens en wereld in een context die streeft naar transparantie, sociale verantwoordelijkheid en duurzaamheid. De Iona Stichting wil een bedding bieden aan domein-overstijgende ontmoetingen.

doel

Het doel volgens de statuten is het bevorderen van geestelijke, culturele en maatschappelijke ontwikkeling in de ruimste zin. Uitgangspunt is het antroposofische wereldbeeld. Zij richt zich op initiatieven van algemeen nut, in het bijzonder op het gebied van:

  • antroposofie en haar aandachtsgebieden, waaronder vrijeschoolpedagogie, gezondheidszorg, gehandicaptenzorg (heiltherapie, heilpedagogie en heileuritmie), (bio-dynamische) landbouw, (antroposofische) wetenschappen, euritmie, en het actief waarnemen van kunst
  • de religieuze dimensie van het leven als verbindende factor
  • (organische) architectuur, kunsten, tuin- en landschapsarchitectuur, muziek (jonge amateurmusici) en beeldende kunsten

We laten ons bij onze overwegingen en besluiten inspireren door antroposofie, door de religieuze dimensie van het leven en door de kunst, zonder zich tot deze inspiratiebronnen te beperken.

soorten aanvragen

Bij de Iona Stichting kunnen twee soorten aanvragen worden ingediend:

Ontmoeting

We vinden persoonlijk contact belangrijk. Vandaar dat we iedere aanvrager willen leren kennen. Dat is anders dan bij de meeste stichtingen en fondsen. Zie voor meer informatie de pagina Ontmoet Iona.