Beroepsontwikkeling

Het fonds Onderwijs & Ontwikkeling bestemd voor verschillende vormen van beroepsontwikkeling op antroposofisch werkgebied. U komt in aanmerking als u werkzaam bent binnen het antroposofische veld en de beoogde training of cursus u verder kan brengen in uw werkzaamheden. Ook als u een antroposofische cursus/training wil volgen om uw werkzaamheden te verdiepen komt u in aanmerking. We verzoeken u om dit punt duidelijk naar voren te brengen in uw aanvraag. In principe gaan wij ervan uit dat u en uw werkgever ook een deel bijdragen.

De Iona Stichting werkt met een online aanvraagsysteem. Aanvragen per mail worden niet in behandeling genomen. Lees voor het indienen van een verzoek de handleiding door.

voorwaarden

De volgende voorwaarden zijn van belang voor het indienen van een aanvraag voor een cursus of training:

 • de cursus of training past binnen onze doelstellingen
 • de cursus of training heeft (duidelijke) raakvlakken met antroposofie
 • de cursus of training is maatschappelijk betrokken
 • de cursus of training heeft nog niet plaats gevonden
 • de cursus of training is kortlopend (niet langer dan 3 maanden)
 • Indien u vanuit een dienstverband de aanvraag doet, hanteren we de volgende regel wat betreft de eventuele bijdrage: 1/3 Iona Stichting, 1/3  werkgever, 1/3 cursist.
 • Indien u als zelfstandige de aanvraag doet, verwachten wij dat u een deel van de kosten voor eigen rekening neemt.
 • U kunt eenmalig een aanvraag doen voor een cursus.

aanvraag

U dient uw aanvraag ruim voor aanvang in via ons online aanvraagsysteem. Lees eerst goed de handleiding door zodat u weet welke vragen u kunt verwachten.

De verplichte documenten:

 • een bewijs van inschrijving van de cursus/training
 • een korte motivatie waarom u bij de Iona Stichting aanvraagt
 • een korte begroting

Bij een positief besluit worden de gelden naar de cursusgever of de trainer overgemaakt.

evaluatie

Om zicht te krijgen op uw ervaring met de training/cursus en de manier waarop onze stichting zo goed mogelijk ondersteuning kan bieden, verzoeken wij u om een evaluatie.

De evaluatie dient u in via uw online portaal.

Een eventuele nieuwe aanvraag nemen wij alleen in overweging als we een evaluatie van het voorgaande toekenning hebben ontvangen.


Delen