see saw

werking

Is het moeilijk om te balanceren op een drie-wip waar iedere persoon op een eigen zwevende poot staat? Zeker, en het werkt aanstekelijk! Want door met elkaar op de drie-wip te balanceren, krijg je een gevoel voor hoe de sociale driegeleding zou kunnen werken. Ieder deel van de maatschappij (cultureel, economisch of rechtelijk) met zijn eigen normen en waarden staat apart, als iedere poot, en tegelijkertijd zijn ze allemaal met en aan elkaar verbonden. Het balanceren zet je aan tot filosoferen en hopelijk daarna tot het ondernemen in de geest van de sociale driegeleding. Tenslotte heeft iedere stap die je op de drie-wip zet invloed op de anderen, net zoals in onze werkelijke samenleving waar alles met elkaar samenhangt.

ontwerper

De 3-wip is ontworpen door de Zuid-Afrikaanse kunstenaar en ondernemer David Wertheim. Hij wilde zijn ervaringen als ondernemer met de sociale driegeleding delen middels speelse oefeningen. Met behulp van de Iona Stichting maakt de 3-wip een tournee door Nederland waar ze als speelobject kan fungeren en waar het verhaal over de sociale driegeleding vertelt kan worden. Participanten van de workshop krijgen in een notendop de theorie van de sociale driegeleding uitgelegd en mogen vervolgens zelf filosoferen hoe het model in de samenleving kan werken.

Ook de drie-wip ontvangen?

De Iona Stichting zoekt plekken waar de 3-wip voor langere tijd, enkele weken, kan staan. Ken je plekken waar de 3-wip past, neem dan gerust contact op via roos@iona.nl.

Plekken waar de 3-wip al staat en stond:

  • April 2023: Warmonderhof in Dronten
  • Maart 2023: Vrije Hogeschool in Zeist

Plekken waar de drie-wip naar toe gaat:

  • 22 mei: Festival Eigendom Anders

Meer info over de drie-wip? Mail Roos: roos@iona.nl.

Eerdere, huidige en toekomstige locaties:

22 mei: Festival Eigendom Anders
April 2023: Warmonderhof in Dronten
Maart 2023: Vrije Hogeschool in Zeist