vermogen & advies

Dankzij onze schenkers voelen wij ons gesteund om jaarlijks een veel groter bedrag uit te geven dan de inkomsten uit vermogen zouden toelaten.

De beleggingsresultaten wisselen met de beursresultaten, maar door de jaren heen rekenen wij toch met een opbrengst van 4 à 5%, zijnde sedert de eurocrisis circa € 500.000,-. Om de schommelingen in de beurskoersen op te vangen gebruiken wij een egalisatiereserve.

verantwoord beleggen

Verantwoord beleggen is een kwestie die ons intensief bezig houdt. People, Planet, Profit is een bekende trits, maar bij de Iona Stichting is de Profit ethisch van aard: het is toewijding en ethiek. Wij zien verantwoord beleggen als een leerschool; als een ontwikkelingsproces met drie dimensies: verantwoord beleggen heeft milieu aspecten, sociale aspecten en ethische aspecten.

In het beleggingsbeleid van de Iona Stichting is gekozen voor een vooruitstrevende koers met betrekking tot het beleggen in groene, duurzame en maatschappelijk verantwoorde ondernemingen. Onze vermogensadviseur is DoubleDividend in Amsterdam. Zij zijn een expert op het gebied van verantwoord beleggen. De beleggingen zitten in fondsen die rekening houden met de genoemde drie dimensies van verantwoord beleggen en daarmee aansluiten op het doel van de stichting.

Beleggingsplan

In het beleggingsplan is de strategische middelenverdeling, de tactische marge, het gebruik van vreemde valuta, regionale spreiding, derivaten, het risicobeheer en het accent op duurzaamheid en maatschappelijk verantwoord ondernemen omschreven. Bij de strategische middelenverdeling is gekozen voor 50% aandelen, 45% vastrentende en alternatieve waarden en 5% liquiditeit.

Koersen

Koerswinsten en koersverliezen worden zichtbaar gemaakt in de jaarrekening en worden met het oog op de continuïteit van het stamkapitaal voor een deel toegevoegd of onttrokken aan een egalisatiereserve.

Uitkeringsquote

De uitkeringsquote van de Iona Stichting als percentage van het vermogen is met ruim 8% zeer hoog in vergelijking met andere fondsen in Nederland. Een zo hoog uitkeringspercentage kan een risico voor de continuïteit van de stichting meebrengen. Maar het bestuur hanteert continuïteit niet als een abstracte doelstelling. Wij vertrouwen liever op onze schenkers. Zolang de projecten die we ondersteunen of initiëren werkelijk waardevol zijn, mogen we hopen dat onze schenkers dit zien en ons niet in de steek laten. We beschouwen deze hoop als de basis van onze continuïteit.