overzicht

Guernica de la Ecología

Een reizend kunstwerk van Claudy Jongstra

De Iona Stichting onderneemt ook eigen initiatieven. Een Iona initiatief is een eigen project waar, in samenwerking met anderen en binnen de doelstellingen van de Iona Stichting, een bepaald onderwerp uitgelicht wordt. Het nemen van eigen initiatieven is belangrijk met het oog op de verwezenlijking van de doelstellingen en het fungeert tegelijkertijd als eigen ontwikkelingsweg. De initiatieven komen tot stand door bespreking van ideeën binnen en buiten, met het bureau, bestuur en vrienden.