overzicht

eigen initiatief

meer kennis opdoen

Iona initiatieven

De Iona Stichting onderneemt ook zelf initiatieven: een Iona initiatief. Een Iona initiatief is een eigen project waar, in samenwerking met anderen en binnen de doelstellingen van de Iona Stichting, een bepaald onderwerp uitgelicht wordt. Het nemen van eigen initiatieven is belangrijk met het oog op de verwezenlijking van de doelstellingen en het fungeert tegelijkertijd als eigen ontwikkelingsweg. De initiatieven komen tot stand door bespreking van ideeën binnen en buiten, met het bureau, bestuur en vrienden.

Klik voor meer informatie over een initiatief op de naam:

Het kunstwerk Guernica de la Ecología
Eigendom Anders
Drie-wip