fiscale aspecten

De Iona Stichting is erkend als ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling). Voor u betekent dit dat uw schenking (in de meeste gevallen) aftrekbaar is voor de inkomstenbelasting. Voor een stichting met een ANBI status betekent dit dat zij geen schenkbelasting betaalt over ontvangen giften en erfenissen.

Deze belastingvoordelen gelden alleen voor mensen die in Nederland belastingplichtig zijn.

voordeel eenmalige schenking

Het drempelbedrag voor gewone giften is 1% van uw drempelinkomen, met een minimum van € 60,-. Wat u meer heeft geschonken dan dit drempelbedrag, mag u aftrekken. Een drempelinkomen is het totaal van uw inkomsten en aftrekposten in box 1, 2 en 3, zonder uw persoonsgebonden aftrek.

U mag niet meer aftrekken aan gewone giften dan 10% van uw drempelinkomen.

Heeft u het hele jaar een fiscale partner, of kiest u ervoor om het hele jaar als fiscale partners beschouwd te worden? Tel dan de gewone giften van u en uw fiscale partner bij elkaar op. Om de drempel te berekenen, telt u de drempelinkomens van u en uw fiscale partner ook bij elkaar op.

Meer informatie over een eenmalige schenking.

voordeel periodieke schenking

In tegenstelling tot een eenmalige schenking is een periodieke gift altijd aftrekbaar. Deze periode dient wel minimaal vijf jaar te beslaan en wordt vastgelegd in een overeenkomst.

U maakt tenminste 1 maal per jaar een vast bedrag over. Er geldt geen drempel, maar wel maximumbedrag van € 250.000,= per jaar voor periodieke giften en u mag het hele schenkingsbedrag aftrekken.

In onderstaande tabel ziet u voor verschillende schenkingen wat uw voordeel zal zijn. Deze berekeningen gaan uit van een (gezamenlijk) inkomen van € 35.000,-.

uw schenking: belastingvoordeel: uw schenking kost u netto:
€ 250,- € 101,- € 149,-
€ 420,- € 170,- € 250,-
€ 850,- € 343,- € 507,-

 

Meer informatie over een periodieke schenking.

voordeel Fonds op Naam

De belastingvoordelen bij het oprichten van een Fonds op Naam zijn dezelfde als die bij een periodieke schenking. Wel is een schenking aan uw fonds al fiscaal aftrekbaar in het jaar dat deze is gedaan.

Meer informatie over een Fonds op Naam.

voordeel nalaten en legateren

Met het oog op de erfbelasting profiteren de schenkers en de Iona Stichting van de ANBI status. De Iona Stichting brengt als dienstenorgaan geen kosten in rekening. Schenkingen en legaten kunnen voor de volle 100% worden aangewend voor de door de schenker aangegeven doelen, voor zover deze passen binnen de doelstellingen van de Iona Stichting.

Meer informatie over nalaten en legateren.


Delen
vernieuwde website

Meer weten?

Wilt u met ons van gedachten wisselen over de mogelijkheid van een schenking? Bel of mail dan met het bureau 020-6233353 of iona@iona.nl