fonds op naam

Een persoonlijke vorm van schenken is het oprichten van een Fonds op Naam. Zo kunt u projecten die u aan het hart liggen voor langere tijd ondersteunen, zonder dat u daar een aparte stichting voor hoeft op te richten. Dat scheelt tijd, geld, administratie, beheer en u hoeft geen bestuur te benoemen. De ANBI-wetgeving stelt strenge eisen aan stichtingen en vermogensfondsen.

Wij nemen u al het werk en de zorg uit handen, maar u blijft uiteraard wel betrokken bij het reilen en zeilen van uw fonds. Daarnaast staan we u niet alleen terzijde met onze deskundigheid en ervaring, maar ook met ons netwerk, voor eventuele mogelijkheden tot cofinanciering.

Wij stellen de samenwerking met onze schenkers bijzonder op prijs. Hun steun biedt ons extra armslag.

hoe werkt het?

U richt uw Fonds op Naam in en bepaalt, in overleg met de directeur, de doelstelling en de naam. Aanvragen voor financiële steun worden door ons afgehandeld en wij zorgen er voor dat de besteding volgens afspraak verloopt. Bij twijfel nemen we contact met u op om te overleggen of u een bepaald project wilt steunen.

belastingvoordeel

Een schenking aan uw fonds is al fiscaal aftrekbaar in het jaar dat deze is gedaan. Het uiteindelijke doel kunt u eventueel later kiezen.

Het belastingvoordeel geldt alleen voor in Nederland belastingplichtigen.

rekenvoorbeeld

U bent van plan een Fonds op Naam in te richten. Hieraan stelt u een vermogen beschikbaar van € 50.000,-. Om het vermogen over te kunnen dragen aan het fonds regelen wij voor u dat de periodieke schenking officieel vast komt te liggen. Jaarlijks schenkt u in dit geval € 10.000,- aan het fonds.

Bij een periodieke schenking bent u niet gebonden aan de wettelijke drempels en is het volledige bedrag fiscaal aftrekbaar. Afhankelijk van uw inkomen krijgt u 34% tot 52% terug. In het geval u zich in de hoogste tariefgroep bevindt, stort u in totaal € 50.000,-. Na uw aangifte inkomstenbelasting krijgt u € 26.000,- terug van de fiscus. U betaalt uiteindelijk zelf € 24.000,-.

Dit voordeel is er niet wanneer u in uw testament aangeeft een Fonds op Naam in te willen richten, dat pas na overlijden in werking treedt.

vernieuwde website

Meer weten?

Wilt u met ons van gedachten wisselen over het oprichten van een Fonds op Naam? Neem dan contact op met het bureau: 020-6233353 of iona@iona.nl