projecten

Onderwijs

Vereniging voor Vrije Opvoedkunst: Landelijke VOK-Themadag

2022 · €1.500,-

Wie zijn zij?

De Vereniging voor Vrije Opvoedkunst richt zich tot diegenen die de vrije opvoedkunst een warm hart toedragen en zich daarvoor verantwoordelijk willen voelen.

De Vrijescholen laten zich inspireren door de pedagogische inzichten van Rudolf Steiner. Deze luidde aan het begin van de 20e eeuw met zijn pedagogische en sociaal-culturele impulsen een fundamenteel nieuwe vorm van onderwijs in.

Zijn opvoedkunst doet een appèl aan de creativiteit van leraar en leerling en van ouders en kinderen en maakt het onderwijs levend en kunstzinnig.

Doel

De themadag is voor ouders en leerkrachten met affiniteit voor het vrijeschoolonderwijs. Men wil graag zoveel mogelijk ouders en anderen interesseren voor de Waldorf pedagogie.