Nieuws

13 april 2023

Tijdelijk geen studiefinanciering, wel voor lopende studies

De Iona Stichting heeft tijdelijk haar beleid gewijzigd op het gebied van studiefinanciering. Direct gevolg is dat er dit jaar geen nieuwe aanvragen gedaan kunnen worden. Mensen die al eerder een toekenning hebben gekregen en voor een volgend studiejaar financiering zoeken, kunnen wel een vervolgaanvraag indienen.

De reden is dat het fonds ‘Studiefinanciering’ geen gelden meer heeft. De stichting zoekt op dit moment naar schenkers die antroposofische opleidingen een warm hart toedragen. Het blijft immers van groot belang om studenten in deze fase te kunnen ondersteunen.