Nieuws

25 maart 2024

Aanmelden BLAN symposium 28 mei

Het Bernard Lievegoed Academisch Netwerk nodigt u uit voor een middagsymposium in het Catharijne Convent in Utrecht ter gelegenheid van de tentoonstelling “De Schepping van de Wetenschap” aldaar. Daarbij zal worden besproken hoe geloof en wetenschap zich heden ten dage onderling verhouden nu wetenschappelijke inzichten sterk toenemen, maar tegelijkertijd het huidige postmoderne denken grote vraagtekens zet bij het ‘waarheidsgehalte’ van zowel geloof als wetenschap.

Na korte inleidingen van

Paul van Geest,
Hoogleraar Kerkgeschiedenis en Geschiedenis van de theologie (Tilburg)
en Economie en Theologie Erasmus (Rotterdam),
Lid pauselijke academie voor theologie,  Rome
Jesse Mulder, filosoof Universiteit Utrecht,

zal die vraag worden besproken door nader te verkennen hoe de stand van zaken is op het gebied van de:
filosofie;  hoe komen we in onze moderne tijd tot een menswaardig mens- en wereldbeeld?  Welke rol zijn religie en wetenschap hierin beschoren? Is het mogelijk op dit vlak tot objectieve waarheid te komen?
kosmologie; hoe kijken we nu aan tegen scheppingsverhalen versus een evolutionaire kosmische ontwikkeling?
godsdienstwetenschap; wat betekenen nieuwe wetenschappelijke inzichten omtrent de bronnen waarop wij ons baseren: is Geloof uiteindelijk toch traditie (Augustinus) en wat is ons van het begin ongeschonden overgeleverd?

Vanuit die drie perspectieven willen we de vraag bewegen of geloof en wetenschap nog steeds verder uit elkaar groeien, of zich juist naar elkaar toe bewegen om in onderlinge samenhang een steeds geloofwaardig er mens-, wereld- en Godsbeeld op te leveren.

Het programma is als volgt:

13.30 Koffie in het Museumcafé
14.00 Rondleiding door het museum
15.00 Inleidingen en uitwisseling in het Auditorium, met pauze
17.00 Afsluiting

Adres: Lange Nieuwstraat 38, 3512 PH Utrecht

Mocht u nog vragen hebben, dan kunt u contact opnemen met het kantoor van de Iona Stichting via iona@iona.nl en via telefoonnummer 020-6233353.

We verheugen ons u op uw komst!

Met vriendelijke groet,
het curatorium van het BLAN en de Iona Stichting

Aanmelden

BLAN symposium op 28 mei